HVEM KOMMER OVER SPERREGRENSEN

Partiene over sperregrensen er med og konkurrerer om utjevningsmandater. For det enkelte parti betyr dette som regel mellom 5-7 ekstra mandater. 

Se også den komplette tabellen og få med deg vår sperregrenseblogg

Over flere år har "less is more" vært en rådende trend, og den har nå også slått inn i de fleste mediers presentasjon av valgresultater. Valgdirektoratets egen valgresultat.no gir forsåvidt en god - men først og fremst overfladisk - presentasjon av resultatene. Basert på rådata som er tilgjengelig via valgdirektoratets resultatsider har sperregrensen.no som mål å vise litt mer detaljer, og gjøre noen selektive dykk i de data som faktisk finnes.  

Mange lurer for eksempel på hvordan utjevningsmandatene faktisk fordeles på fylkene. Ved første øyekast kan det virke som ren bingo, men går man lengre inn i materien åpenbarer det seg et komplisert samspill der partienes rest-stemmer i de ulike fylkene ordnes og vektes før de byr opp hvert sitt fylke i tur og orden. Det kan du enkelt se en fullstendig oversikt over prosessen i vår oversikt over fordeling av utjevningsmandater på fylkene

Det er talt opp nesten tre millioner stemmer, og da er også ganske interessant å se at enkelte mandater er sikret med kun et par hundre stemmers margin. Oversikten over disse finnes under menyvalget "små marginer". Et annet artig aspekt er andelen stemmer som forkastes per fylke, og andelen blanke stemmer. En oversikt over dette finnes under stemmegivninger og stemmesedler.

Arbeiderpartiet har til nå fått 800947 stemmer og ligger over sperregrensen med 683874 stemmer. 

Med andre ord er de over sperregrensen med 584.14 % margin

Høyre har til nå fått 732895 stemmer og ligger over sperregrensen med 615822 stemmer. 

Med andre ord er de over sperregrensen med 526.01 % margin

Fremskrittspartiet har til nå fått 444681 stemmer og ligger over sperregrensen med 327608 stemmer. 

Med andre ord er de over sperregrensen med 279.83 % margin

Senterpartiet har til nå fått 302017 stemmer og ligger over sperregrensen med 184944 stemmer. 

Med andre ord er de over sperregrensen med 157.97 % margin

Sosialistisk Venstreparti har til nå fått 176222 stemmer og ligger over sperregrensen med 59149 stemmer. 

Med andre ord er de over sperregrensen med 50.52 % margin

Venstre har til nå fått 127910 stemmer og ligger over sperregrensen med 10837 stemmer. 

Med andre ord er de over sperregrensen med 9.25 % margin

Kristelig Folkeparti har til nå fått 122797 stemmer og ligger over sperregrensen med 5724 stemmer. 

Med andre ord er de over sperregrensen med 4.88 % margin

SPERREGRENSEN ER HER

Ved stortingsvalg er sperregrensen definert som 4% av summen av alle avgitte stemmer. 

Akkurat nå er sperregrensen på 117073 stemmer, basert på 2926836 stemmer totalt

UNDER SPERREGRENSEN!

Miljøpartiet De Grønne har til nå fått 94788 stemmer og mangler 22285 stemmer
Med andre ord har de oppnådd 80.96% av stemmer til å komme over sperregrensen.Rødt har til nå fått 70522 stemmer og mangler 46551 stemmer
Med andre ord har de oppnådd 60.23% av stemmer til å komme over sperregrensen.Pensjonistpartiet har til nå fått 12855 stemmer og mangler 104218 stemmer
Med andre ord har de oppnådd 10.98% av stemmer til å komme over sperregrensen.Resten av partiene ( Helsepartiet, Partiet De Kristne, Liberalistene, Demokratene i Norge, Piratpartiet, Alliansen, Kystpartiet, Norges Kommunistiske Parti, Samfunnspartiet, og andre) har ingen mulighet til å nå sperregrensen, siden alle har under 10% av nødvendige stemmer.

HVA SIER GJESTENE


Endelig en upolert valgresultatside med tørre tall og fakta, fritt fra all grafikk og dill-dall. Tusen takk!


Anonym valgnerd hos Advenio AS

OM SPERREGRENSEN.NO

Det var på høy tid at sperregrensen fikk sin egen nettside. Det legges opp til at data oppdateres fortløpende fra sperrefristens utløp kl 21:00 mandag 11. september. Tall hentes direkte fra http://valgresultat.no