Short sale register

De fleste kjenner sperregrensen på 4% for tildeling av utjevningsmandater ved valg, men det finnes også andre sperregrenser som kan være verd en kikk. Det norske finanstilsynet fører en oversikt over shortsalg av aksjer, og hver dag offentliggjøres en oversikt over alle investorer som har short-posisjoner over en sperregrense på 0,5%.

Her finner du rapporter som blir generert på bakgrunn av data i Finanstilsynets Short Sale Register.

Ut fra innrapporterte shortposisjoner genererer vi grafikk som viser utviklingen over tid for en del utvalgte selskaper.