Stemmegivninger og stemmesedler

Her finner du en oversikt over godkjente stemmegivninger og godkjente stemmesedler ved stortingsvalget 2017. For at en velger skal få godkjent sin stemmegivning må vedkommende ha rett til å avgi stemme. Reglene for stemmerett står i valgloven kapittel 2. Når stemmegivningen blir godkjent krysses velgeren av i manntallet, og godkjente stemmegivninger kalles også «antall kryss i manntallet».  Vilkårene for å godkjenne stemmegivninger står i valgloven §§ 10-1, 10-1a og 10-2. Godkjente stemmegivninger danner utgangspunktet for beregning av valgdeltagelsen.

Når stemmegivningen er godkjent kontrollerer valgmyndighetene om selve stemmeseddelen kan godkjennes. Kravene til godkjenning fremgår av valgloven § 10-3. Er lovens krav oppfylt blir stemmeseddelen godkjent. Dersom stemmeseddelen ikke oppfyller kravene blir den forkastet. Også blanke stemmesedler må etter loven forkastes. Selv om stemmeseddelen forkastes, telles den med ved beregning av valgdeltagelsen.

Alle godkjente stemmesedler + alle forkastede stemmesedler (inkl. blanke) er ikke alltid lik antall godkjente stemmegivninger. Grunnen til dette er: I noen tilfeller ombestemmer velger seg og leverer ikke stemmeseddel i det hele tatt (selv om vedkommende er blitt krysset av i manntallet).

Alle godkjente stemmesedler fordeles på de ulike valglistene og danner utgangspunktet for hvor mange mandater den enkelte liste skal ha og hvilke kandidater som får plassene.

Tabell

Tabellen viser antall stemmeberettigede per fylke, samt en oversikt over antall godkjente kryss i manntallet og en oversikt over antall stemmesedler som er godkjent på et parti, antall blanke og antall forkastede. En typisk årsak til at en stemme blir forkastet er at den ikke har stempel, og dette skjer som oftes ved at velger tar med seg for eksempel en blank stemme som «omslag» på den faktiske stemmer. Resultatet blir at den blanke stemmen får stempel og blir gyldig, mens den faktiske stemmen havner i urna uten stempel.

Man kan også få et interessant tall om man tar det totale antall godkjente stemmegivninger og trekker fra godkjente og blanke stemmer Da skulle man i prinsippet få 0 i differanse, men som tabellen under viser har fylkene både positiv og negative verdier her. Om differansen er over 0 er det flere kryss i manntall. Om differansen er under 0 så er det faktisk opptalt flere stemmer en det er avgitt.

Klikk på et fylke for å vise tilsvarende oversikt over kommunene i fylket


Fylke
Antall
St.ber
Godkjente
stemmegiv.
Frammøte
prosent
Forkastede
stemmegiv.
Andel forkastet
stemmegivninger
Godkjente
stemmer
Blanke
stemmer
Forkastede
stemmer
Andel blanke
stemmer
Andel forkastet
stemmer
Diff stemmegiv.
-stemmer
Østfold21629316230275.03%2860.17%16082015023920.93%0.24%-20
Akershus41714133865181.18%4330.12%33702818725580.55%0.16%-249
Oslo46010836877080.14%2560.06%36710117272730.47%0.07%-58
Hedmark14992011492576.65%2440.21%1140808571820.75%0.15%-12
Oppland14322110918676.23%2610.23%1085006972150.64%0.19%-11
Buskerud19872015364277.31%2870.18%15259310452880.68%0.18%4
Vestfold18161214086077.56%1620.11%1399289981820.71%0.12%-66
Telemark1297129746875.14%1120.11%968676252400.64%0.24%-24
Aust-Agder844266510977.11%1420.21%64776333970.51%0.14%0
Vest-Agder13168410139176.99%2040.2%1009554771800.47%0.17%-41
Rogaland32116325244178.6%4280.16%25110814404140.57%0.16%-107
Hordaland37058430066181.13%5810.19%29859720818350.69%0.27%-17
Sogn og Fjordane786936245979.37%1450.23%62132319960.51%0.15%8
Møre og Romsdal19088714780977.43%3670.24%1469638271710.56%0.11%19
Sør-Trøndelag23206718282078.77%3640.19%18179611714440.64%0.24%-147
Nord-Trøndelag1020317886977.29%1360.17%784184611020.58%0.12%-10
Nordland18132413599875%3810.28%1351959872930.73%0.21%-184
Troms Romsa1215609178075.5%2290.24%910707201220.79%0.13%-10
Finnmark Finnmárku540993928272.61%1600.4%38909377950.96%0.24%-4
Hele landet3765245294442378.2%517829268361851651790.632%0.176%-929
Godkj + blanke2945352